WARUNKI GWARANCJI REGA MEBLE JAKUB LASZCZAK

 1. Rega Meble udziela dwuletniej (24miesiące) gwarancji na wykonane meble. Okres gwarancji rozpoczyna się z datą wystawienia końcowej faktury VAT.
 2. Warunki gwarancji dotyczą wszystkich klientów zamawiających meble w firmie Rega Meble, a warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest opłacona faktura VAT (faktura VAT i potwierdzenie przelewu).
 3. Meble należy czyścić/pielęgnować na sucho lub lekko zwilżoną szmatką pamiętając, by na koniec zabiegu wytrzeć czyszczone elementy do sucha. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej pielęgnacji mebli nie podlegają gwarancji.
 4. Nie wolno stosować środków do szorowania, środków chemicznych, żrących proszków/płynów, a także środków woskujących.
 5. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania mebli przez klienta np. zadrapanie, zarysowanie, przecięcie, uderzenie, ubicie itp. nie podlegają gwarancji.
 6. Uszkodzenia blatu powstałe w wyniku odkładania gorących przedmiotów takich jak patelnie, garnki, blachy do pieczenia oraz inne przedmioty generujące ciepło nie podlegają gwarancji.
 7. Uszkodzenia mebli powstałe w wyniku zalania, zachlapania, niepoprawnej pielęgnacji czego skutkiem jest puchnięcie/pęcznienie/nasiąknięcie mebli nie podlegają gwarancji.
 8. Uszkodzenia mebli związane z niepoprawnym użytkowaniem mebli nie podlegają gwarancji.
 9. Zmywarkę do naczyń po skończonym cyklu pracy należy pozostawić zamkniętą, do momentu ostygnięcia zawartości zmywarki. Uszkodzenia blatu i sąsiednich szafek spowodowanych działaniem gorącej pary wodnej nie podlegają gwarancji.
 10. Uszkodzenia mebli powstałe na skutek działania zepsutego lub uszkodzonego sprzętu AGD nie podlegają gwarancji.
 11. Uszkodzenia mebli powstałe w wyniku nadmiernej kumulacji pary wodnej na powierzchni mebli czego skutkiem jest puchnięcie/pęcznienie/nasiąkanie mebli nie podlegają gwarancji.
 12. Nie należy umieszczać czajnika elektrycznego bezpośrednio pod wiszącymi szafkami. Gorąca para wodna może uszkodzić szafki i fronty.
 13. Zróżnicowana kolorystyka i zmiana barwy (ciemnienie) na skutek działania promieni słonecznych są naturalnymi cechami laminatu/lakieru/akrylu i nie podlegają reklamacji. Produkty utwardzane i uodparniane na ten czynnik nie zabezpieczają go w 100%.
 14. Kolorystyka zamówionych mebli może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczanych przez producentów materiałów we wzornikach, próbnikach, katalogach.
 15. Pomieszczenie, w którym wykonywane są meble na wymiar powinno być uprzednio przygotowane przez zamawiającego:
  – podłoga powinna być płaska – wypoziomowana
  – ściany powinny być proste i wykonanie pionowo
  – kąty pomiędzy ścianami, oraz pomiędzy ścianą i podłogą powinny być kątami prostymi
  W przypadku stwierdzenia nierówności ścian, podłogi lub braku kątów prostych na etapie wykonywania pomiarów finalnych oraz w trakcie wykonywania montażu, montażysta ma prawo regulacji ciągów meblowych listwami dystansowymi bocznymi oraz cokołowymi.
 16. W przypadku zmian wymiarów pomieszczenia lub usytuowania przyłączy zatwierdzonych w projekcie odpowiedzialność za konsekwencje z tego wynikające ponosi Zamawiający.
 17. Pomieszczenie, w którym wykonywany jest montaż mebli powinno być suche, po zakończonych pracach tynkarsko-murarskich. Gwarancja na meble nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niepoprawnie osuszonego pomieszczenia np. wygięcie/napuchnięcie/skrzywienie elementu meblowego.
 18. Zamawiający zobowiązany jest na dzień przed montażem mebli przygotować pomieszczenie, w którym będą znajdować się meble. Należy przede wszystkim usunąć stare meble, dywany, obrazy oraz wszystkie zbędne przedmioty utrudniające prace grupie montażowej. Firma Rega
  Meble nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów/mebli/dywanów/obrazów/luster/itp. Utrudniających pracę grupie montażowej.
 19. Zamawiający zobowiązany jest na dzień przed montażem mebli zabezpieczyć podłogę, schody, płytki, panele itp. przed uszkodzeniami wynikającymi z transportu i montażu mebli.
 20. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich informacji związanych z przeprowadzeniem instalacji podtynkowych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, itp.) w miejscach wykonywania montażu mebli. Firma Rega Meble nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia instalacji podtynkowych powstałych w wyniku montażu mebli.
 21. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania oględzin zamówionych mebli po wykonanym montażu, sprawdzeniu szczelności podłączeń wodno-kanalizacyjnych oraz do podpisania protokołu odbioru.
 22. Warunki gwarancji wraz z atestami na zastosowane materiały i akcesoria użyte przy realizacji zamówienia dostępne są na stronach internetowych producentów.